3rd November 2023

Jak wylać wylewkę na budynku w którym są betonowe filary?

Te filary trzymają belki takie jak progowe, betonowe bele. Konstrukcja tych bel robi takie prostokąty, lecz pomiędzy nimi nie ma nic, są dziury. Czyli to są betonowe stabilne elementy i na nich powinna opierać się cała podłoga. Ale jak ją wylać na tych belach, żeby zrobic dodatkowe piętro na tych belach u góry? Czy wyłożyć deski drewniane czy jakiś inny sposób żeby uformować stabilną wylewkę sufitowo-podłogową, żeby było stabilnie na tym piętrze?

Wylewki betonowe na belkach i filarach są stosowane do tworzenia podłóg na różnych poziomach budynku. Aby stworzyć stabilną wylewkę na belkach i filarach, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

Przygotowanie belki i filary: 

Upewnij się, że belki i filary są w dobrym stanie i wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać wagę wylewki betonowej.

Ograniczenie przestrzeni między belkami:

 W przypadku, gdy pomiędzy belkami są przerwy, zaleca się uzupełnienie tych przestrzeni deskami lub innymi materiałami, które będą stanowić podparcie pod wylewką. To jest ważne, aby uniknąć osiadania wylewki w tych obszarach.

Izolacja:

 Jeśli na niższym piętrze znajdują się pomieszczenia, w których nie chcesz, żeby ściekała woda z wylewki, zainstaluj odpowiednią izolację, taką jak folia ochronna lub membrana wodoodporna. To pomoże zabezpieczyć niższe pomieszczenia przed przeciekami.

Wzmocnienie: 

W celu zwiększenia wytrzymałości wylewki i minimalizacji pęknięć, zaleca się zastosowanie stalowej siatki zbrojeniowej na belkach przed wlaniem betonu. Siatka ta pomaga w kontroli rozprzestrzeniania się pęknięć i zapewnia stabilność wylewki.

Wylanie betonu: 

Teraz możesz wylać beton na belki i filary. Upewnij się, że beton jest starannie wyrównany i wypoziomowany. Pracując z betonem, stosuj się do odpowiednich standardów i przepisów bezpieczeństwa.

Wykończenie: 

Po wylewie i przed całkowitym utwardzeniem, możesz rozważyć wykończenie powierzchni podłogi, takie jak gładzenie lub szlifowanie, aby uzyskać pożądany efekt wizualny.

Utwardzenie: 

Pozwól betonowi utwardzić się przez odpowiedni czas, zgodnie z zaleceniami producenta, zanim obciążysz podłogę meblami lub użytkownikami.

Pamiętaj, że proces wylewki betonowej wymaga doświadczenia i należy go przeprowadzać z uwzględnieniem miejscowych regulacji budowlanych oraz norm bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić samodzielnie, zawsze warto zatrudnić profesjonalnego wykonawcę budowlanego.